Cesta: Tipy PPK / Ocenění TIP PPK 3/2009


Pětka znamená výtečně

Na rozdíl od školního hodnocení platí pro verze elektronických slovníků Lexicon brněnské firmy Lingea, že čím vyšší hodnota, tím kvalitnější a především uživatelsky výhodnější slovník.

Pod jedním uživatelsky velmi příjemným prostředím nabízí firma Lingea řadu různých jazykových a odborných slovníků, určených překladatelům, odborné i laické veřejnosti, studentům, prostě každému uživateli, který potřebuje rychle a efektivně vyhledat překlad neznámého slovíčka nebo slovního spojení.

PÁTÁ VERZE ZA JEDNA S HVĚZDIČKOU

Lexicon 5, nová generace elektronických slovníků, nabízí uživatelům nejen velmi přehledné členění zobrazovaných informací (pro snazší orientaci využívá různé barvy a typy písma a miniikony), ale také řadu nových možností. Vyjmenujme alespoň ty hlavní:

 • tvaroslovné hledání – program hledá slovo bez ohledu na to, ve kterém pádě, čísle, rodě či čase bylo zadáno
 • fonetické hledání – hledá slovo i podle fonetické podoby, což je výhodné zejména v případech, kdy víte, jak slovo zní, ale nevíte přesně, jak se píše
 • fulltextové hledání – slovo a jeho různé tvary jsou vyhledány nejen v seznamu hesel, ale také v překladech, příkladech a idiomech, vyhledání lze navíc filtrovat podle vybraného tématu
 • výslovnost – pro zobrazované slovo lze přehrát vzorovou výslovnost
 • pro gramatické tvary jednotlivých slov lze zobrazit přehledné tabulky s tvaroslovím
 • k danému slovu se zobrazí i slova s jinými předponami a příponami (v případě angličtiny navíc frázová slovesa, v případě němčiny navíc kmeny, ze kterých je slovo složeno)
 • k zadanému slovu se zobrazí odkazy na další slova, která se týkají stejného tématu


DALŠÍ MOŽNOSTI

Využití slovníku v řadě nejčastěji užívaných aplikací (MS Office, OpenOffice.org apod.) usnadňuje funkce Mouse-over. Pomocí ní se slovo nebo slovní spojení, nacházející se pod kurzorem myši, automaticky přenesou do slovníku a okamžitě se vyhledají všechny příslušné informace, tedy překlad, výslovnost, gramatické tvary, příbuzná slova, příklady užití atd.

Mezi další pomocníky patří „našeptávátko“: Po zadání prvních tří písmen se automaticky nabídnou slova, která těmito znaky začínají. Při zadávání slov lze uplatňovat zástupné operátory ? (nahrazuje jeden libovolný znak), * (nahrazuje libovolný řetězec znaků) nebo [] (v závorkách se nachází výčet znaků, které se mají na dané pozici vyskytovat), čehož lze využít např. při hledání anagramů – slov, která sestávají z určité skupiny písmen.

Dosavadní výčet možností programu Lexicon 5 zdaleka není konečný, ale v důsledku omezeného prostoru článku můžeme uvést jen několik dalších:

 • souhrnný přehled gramatiky
 • uživatelská klávesnice – přijde vhod především při psaní ruských slov
 • možnost vytvářet uživatelské slovníky, do kterých lze zařazovat i vlastní slovní dvojice, např. dvojice odborných výrazů
 • funkce učení pro předem připravené nebo uživatelem sestavené soubory slovních dvojic
 • součástí některých titulů jsou i slovníky synonym a antonym – tato slova se automaticky zobrazují v samostatném okně


ZÁVĚREM

Lingea Lexicon 5 je opravdu velmi silným slovníkovým nástrojem a jeho slovní databáze patří k tomu nejlepšímu, co na našem trhu můžete najít. Jen pro dokreslení rozsahu dat uveďme základní parametry Velkého anglického slovníku: 115 tisíc hesel, 177 tisíc významů, 104 tisíce příkladů a frází, 581 tisíc překladů.

Nabídka titulů Lingea Lexicon 5 je pro zájemce o jazykové pomocníky nemalá. Přesto autoři připravují další verze speciálních slovníků (ekonomický, právnický, technický) a slovníků výkladových (Dictionary of Medicine, Dictionary of Businesss, Dictionary of Law). Pro zájemce o tištěné slovníky je třeba uvést, že všechny slovníky Lingea existují i v knižní podobě.


Freemaily v češtině: který je ten pravý?

Elektronická pošta je dnes již tradiční komunikační metodou – nemít vlastní e-mailovou schránku, to dnes znamená výrazné minus. Naštěstí služeb, které poskytují českým uživatelům e-mailovou schránku zdarma, je hned několik.

V Česku se dnes nejčastěji používá služba Email.cz, nabízená portálem Seznam.cz. Freemaily jsou však nabízeny také na menších portálech Atlas.czCentrum.cz. Oba sice dnes spadají pod jednu společnost, ovšem stále fungují jako oddělené služby.
Ze zahraničí jim přichází zdatná konkurence, která je pro tuzemské uživatele dostupná též v české verzi. Nejvážnější konkurencí je celosvětově oblíbená služba Gmail, poskytovaná vyhledávačem Google. Za pozornost ovšem také stojí Windows Live Hotmail společnosti Microsoft. Která ze zmíněných služeb je pro vás ta pravá?

PROSTORU, KOLIK HRDLO RÁČÍ

Dnes se uživatelé e-mailových schránek nemusejí takřka vůbec omezovat. E-mailovou korespondenci můžete uchovávat i několik let. Nejmenší schránku poskytuje portál Atlas.cz, ovšem i ta pojme až 1 GB, což stačí na tisíce e-mailů. Freemail portálu Centrum.cz nabízí až 2 GB, a Hotmail společnosti Microsoft dokonce 5 GB. Kapacita schránek Gmailu neustále pomaličku roste v reálném čase. Na začátku roku přesahovala 7 GB.

Email.cz, poskytovaný portálem Seznam, nedávno jako první česky komunikující služba přišel s kapacitně neomezenou e-mailovou schránkou. Je to však jen marketingový trik, protože schránka je omezena, ovšem jiným způsobem, a to maximálním počtem uložených e-mailů, který činí 30 001 e-mailových zpráv. I to je však dost.

Obecně platí, že hrátky s velkými čísly, pokud jde o kapacitu schránky, jsou do značné míry jen reklamním tahem. Zásadním omezením je z pohledu uživatele velikost přílohy (resp. e-mailu), se kterou lze pracovat, a zde limity zůstávají nastaveny hodně nízko. Nejlépe si v tomto ohledu vede Gmail – limitem je 20 MB. Následuje freemail portálu Centrum.cz (s 15 MB) a Email.cz portálu Seznam (s 13 MB). Freemail portálu Atlas a Windows Live Hotmail nabízejí shodně po 10 MB.

Pro úplnost dodejme, že hned po registraci vám portál Atlas.cz, Centrum.cz ani Seznam.cz nenabídnou plnou kapacitu schránku. Schránka pojme řádově jen jednotky MB. Aktivaci schránek ve výše uvedené velikosti musíte provést formou speciálních SMS. Není to však žádná skrytá platba, nýbrž jisté opatření proti zneužití velkých schránek. Cena SMS je řádově několik korun a kapacita schránky se zvýší během několika minut.

WEBOVÉ ROZHRANÍ ROZHODUJE

Ještě před několika lety platil přístup k e-mailové schránce prostřednictvím webového prohlížeče za nouzovou možnost, jelikož neposkytoval takový komfort jako využití e-mailového klienta. To dnes už však není pravda.

Tzv. webmaily, tedy rozhraní pro přístup k poště z webového prohlížeče (např. z prohlížečů Internet Explorer nebo Mozilla Firefox), jsou u všech zmíněných služeb na velmi vysoké úrovni a poskytují řadu pokročilých funkcí, které dříve byly dostupné jen v e-mailových klientech.

Řeč je vedle komfortního psaní e-mailů (včetně pokročilého formátování textu) například o prohledávání uložené pošty, o náhledu na e-maily bez nutnosti je otevírat, o přetahování zpráv mezi složkami za pomoci myši či o pohodlnějším přístupu k funkcím pomocí kontextových nabídek a klávesových zkratek.

Ne všechny služby samozřejmě vše zmíněné podporují. Hlavně Gmail nepodporuje náhledy ani přetahování e-mailů, ale jeho webové uživatelské rozhraní zase kontruje jinými funkcemi, jako je rychlý chat mezi uživateli, vestavěná RSS čtečka nebo možnost prohlížet došlé dokumenty bez nutnosti stahovat je na pevný disk.

Patříte-li mezi minimalisty, kteří si nepotrpí na přehršli funkcí (to by vyžadovalo přece jen o něco komplikovanější webové rozhraní), bude pro vás zajímavější služba Windows Live Hotmail nebo freemail portálu Atlas.cz. Ty jsou přehledné, rychlé a intuitivní a neobtěžují žádnými zbytečnostmi.

Při porovnání dvojice naposledy zmíněných služeb musíme u Atlasu upozornit na chybějící náhledy na doručenou poštu. E-mail vždy musíte pro přečtení otevřít, což není moc praktické. U Hotmailu je sice možné náhledy aktivovat, a dokonce je místo zobrazování nastavit (pod výpisem e-mailů nebo vedle něho), ale zase mu musíme vytknout velmi rušivý poblikávající reklamní proužek v záhlaví webmailu.

Teď jsme se dotkli aspektu, který nelze přehlížet, a to je míra reklamy ve webovém rozhraní. S reklamou je nutné počítat u všech služeb (díky ní jsou poskytovány zdarma), avšak u Hotmailu je obří banner zkrátka moc. Nejlépe si v tomto ohledu vede Gmail – zde je reklama čistě v textové formě a nikterak neruší ve čtení pošty (např. „zběsilým“ poblikáváním).

Pro individualisty, kteří si rádi přizpůsobí vzhled používaných programů a služeb k obrazu svému, bude jistě jedním z rozhodujících faktorů možnost personalizace. Všechny zmiňované služby do jisté míry umožňují změnit podobu webmailu. Kompletní převlečení do jiného kabátku však z několika předdefinovaných podob podporují Gmail, freemail portálu Atlas a v omezené míře Windows Live Hotmail (lze alespoň měnit barevný motiv).

Zatím jsme se nevěnovali e-mailu poskytovanému portálem Centrum.cz. Ne že by mu snad chyběla paleta funkcí, o kterých bychom mohli referovat. Z hlediska dostupných funkcí je vcelku pokrokový. Podporuje prohledávání pošty, kontextová menu i přetahování e-mailů, náhledy na ně a řadu dalších funkcí, ovšem nedávno zprovozněné uživatelské rozhraní službě rozhodně neprospělo. Je pomalejší, nepříliš pohledné a lze jej jen minimálně přizpůsobit. Dojem nevylepšuje ani všudypřítomný pruh s reklamami nemalých rozměrů. Ve srovnání s konkurencí vypadá poněkud omšele a zastarale.

TŘÍDĚNÍ A FILTROVÁNÍ POŠTY, BOJ SE SPAMEM

S webovým rozhraním do značné míry souvisí i integrované nástroje pro třídění pošty. Pokud preferujete přístup k poště přes e-mailového klienta, nemusí vás nabídka třídicích funkcí e-mailových služeb skoro vůbec zajímat, protože o veškerou práci s poštou se stará váš e-mailový klient (např. MS Outlook, Windows Live Mail, Mozilla Thundebird).

Pokud však hodláte preferovat webmail, jsou třídicí funkce enormně důležité. Všechny uvedené služby podporují prohledávání uložené pošty, jen v případě Atlasu je třeba webmail nejdříve aktivovat ručně a počkat zhruba den na jeho zpřístupnění.

Stejnou samozřejmostí jsou filtry příchozí pošty. Teď nemáme na mysli ochranu proti podvodným e-mailům, zavirovaným zprávám či nevyžádané reklamě (tato ochrana je součástí všech pěti popisovaných služeb). Filtry příchozí pošty, o kterých je řeč, například automaticky přesunou e-mail od šéfa do složky s pracovní poštou a podobně. Úroveň nastavení filtrů je víceméně shodná napříč všemi službami.

Jediný zásadní rozdíl je v práci se složkami. Gmail jako jediná z pěti testovaných služeb neumožňuje zakládat vlastní složky. Nabízí však místo toho tzv. štítky, kterými lze buď ručně, nebo za pomoci filtrů příchozí poštu označovat.

Výhoda oproti složkám je v tom, že jeden e-mail může mít současně více štítků, charakterizujících jeho obsah. V případě složek může být e-mail jen v jedné složce, nebo musíte ukládat jeho další kopie, čímž však zbytečně plníte schránku. Jinak se se štítky pracuje podobně jako se složkami. Kliknutím na konkrétní štítek zobrazíte všechny e-maily jím označené, podobně jako u konkurenčních služeb kliknutím na jméno složky zobrazíte její obsah.

Ostatní služby štítky nenabízejí – až na freemail portálu Centrum.cz. Je to prakticky jediná oblast, kde předčí konkurenci na plné čáře. Podporuje totiž práci se složkami (včetně možnosti zakládání vlastních) a zároveň umožňuje využívat štítky, což je pro náročné uživatele vynikající funkce. Ti nenároční si zase mohou štítky vyzkoušet, a pokud jim nepřijdou vhod, mohou se vrátit k práci s pevnými složkami bez nutnosti měnit poskytovatele e-mailové schránky.

RADĚJI E-MAILOVÉHO KLIENTA?

Aby zastánci využití klasických e-mailových klientů neřekli, že je přehlížíme, pojďme se podívat na možnosti pětice testovaných služeb, pokud jde o spolupráci s klasickými e-mailovými klienty, jako je např. MS Outlook, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird a IncrediMail.

Základním předpokladem pro využití e-mailového klienta je, aby vaše e-mailová služba nabízela přístup k poště alespoň přes protokol POP3. To splňují všechny zmíněné služby vyjma Hotmailu, který POP3 ve své bezplatné verzi nenabízí. K poště tak uživatelé Hotmailu mohou přistupovat buď přes webový prohlížeč, nebo prostřednictvím hrstky podporovaných e-mailových klientů.

Oficiálně jsou to jen Outlook a Windows Live Mail od Microsoftu. Zejména s Outlookem nabízí Hotmail špičkovou komunikaci, a to včetně synchronizace adresáře a kalendáře Outlooku s webovým adresářem a kalendářem, které jsou vám k dispozici z libovolného počítače připojeného k internetu. Na této úrovni je to bezkonkurenční služba.

Vedle POP3 nabízejí vybrané služby také protokol IMAP. Ze zmiňovaných jsou to konkrétně freemaily portálů Atlas.cz a Centrum.cz a dnes už i Gmail. Email.cz má jenom POP3 a Hotmail neposkytuje ani IMAP, ani POP3. Podpora pro protokol IMAP přitom může být pro řadu uživatelů zásadním faktorem.

POP3 funguje tak, že poštu stahuje na pevný disk počítače a na serveru poskytovatele služby eventuálně buď zanechá kopii, nebo zprávu smaže. IMAP ovšem přistupuje přímo ke zprávám na serveru poskytovatele e-mailové schránky a žádná pošta se na pevný disk nestahuje. To je vynikající, hlavně pokud chcete kombinovat přístup přes e-mailového klienta s přístupem z webového rozhraní (a třeba i přes mobilní telefon). IMAP usnadňuje také přístup k poště z více počítačů.

IMAP umožňuje pracovat se zprávami přímo na serveru poskytovatele schránky, takže máte k dispozici totožná data, ať už se připojujete, odkud chcete. Nehrozí nepříjemná situace, kdy některé e-maily máte stažené na počítači v práci, některé na počítači doma, další máte v mobilu atd. Zároveň odpadá příjem duplikátů zpráv při přístupu k poště z více počítačů.

KTERÝ E-MAIL SI VYBRAT?

Každá služba má svá pro a proti a k rezultátu se dostaneme jenom jejich součtem. Nám se z testovaných služeb v obecné rovině nejvíce zamlouvá Gmail, nabízený portálem Google. Kapacita schránek je dostatečná a neustále roste a největší přílohy podporuje Gmail.

Webmail má sice i některé nepříliš podstatné funkce (pro řadu uživatelů jistě vyloženě zbytečnosti), ovšem stále je to v mezích únosnosti, a zachovává si tedy přijatelnou rychlost a přehlednost. Plusem je koncept štítků, precizní antispamový filtr, výkonné prohledávání pošty, pohodlný přístup z mobilního telefonu i podpora pro protokol IMAP.  Proto této službě udělujeme ocenění Tip PPK 3/2009.

Tvorba www stránek