Cesta: Tipy PPK / Ocenění TIP PPK 6/2009


Jak na MS Office

Studijní materiály určené pro počítač mají proti tištěným některé výhody: Mohou využívat zvuk a video a obsahovat konkrétní příklady. K nevýhodám patří to, že pro studium potřebujete počítač.

Do redakce jsme dostali na vyzkoušení cédéčko s názvem Knihovna elektronických kurzů Microsoft Office, které vydala počítačová škola Gopas. Kurzy jsou zaměřeny na MS Office 2007 a Windows Vista a obsahují také obecné informace o informačních technologiích, tak aby bylo možné tento titul použít pro přípravu na testy ECDL. V nabídce Gopasu jsou i výukové materiály pro starší verze MS Office. Máte-li zájem třeba o MS Word a MS Excel, můžete si objednat kurzy týkající se pouze těchto produktů.

Spuštění

Žádná instalace není potřeba, kurzy je možné spustit přímo z CD. Díky tomu můžete studovat všude, kde máte k dispozici počítač. Chcete-li dělat i praktická cvičení, je třeba, aby na vašem počítači byl nainstalován program, který právě studujete (např. MS Word). Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí prohlížeč WWW stránek s úvodní stránkou.

V horní části okna kurzu je lišta s tlačítky: Můžete mimo jiné spustit nápovědu nebo si ověřit výsledky studia. Můžete také vyhledávat ve studijních materiálech: Stačí zadat hledaný text, a zobrazí se odkazy na lekce, které zadaný text obsahují.

Uspořádání kurzu

Kurz je rozdělen do několika hlavních celků, např. u MS Wordu se jedná o části Úvod, Středně pokročilí a Pokročilí. Každá část obsahuje vstupní test s osmdesáti otázkami, výkladovou část a závěrečný test. Pokud si vstupní test projdete (není povinný), můžete zjistit, které lekce již ovládáte a na které se máte zaměřit
Výukové materiály jsou rozděleny do lekcí (např. Pohyb v dokumentu nebo Zápis textu). Každá lekce obsahuje výklad, praktické cvičení a kontrolní otázky, pouze u některých lekcí v části týkající se informačních technologií praktická cvičení chybí.

Lekce je rozdělena na stránky a zobrazuje se v samostatném okně prohlížeče. V dolní části okna je panel s nástroji, pomocí kterých můžete vypnout nebo zapnout přehrávání namluvených komentářů nebo zobrazování výkladových textů. Mluvené komentáře a výkladový text mají stejný obsah, a tak je na každém uživateli, jakou možnost prezentace informací zvolí. Dále jsou v pruhu tlačítka pro přechod mezi jednotlivými stránkami.

Dojmy z výuky

Knihovnu elektronických kurzů jsme zkoušeli na počítači s minimálním doporučeným rozlišením 1024 × 768. V tomto případě jsme ponechali zobrazen pouze adresní panel a nabídku příkazů MS Internet Exploreru, aby bylo vidět na ovládací prvky v dolní části okna.

Lekce a testy, které jsme při zkoušení produktu prošli, na nás udělaly dobrý dojem, jednotlivé kroky jsou popsány srozumitelně. Za výhodu považujeme to, že student je do výuky aktivně zapojen – je po něm požadováno, aby vykonával úkoly zadané virtuálním lektorem. U vstupních testů bychom formulovali některé otázky trochu jinak, ale to je náš subjektivní dojem. Za jednoduché ovládání a nabízený objem informací udělujeme tomuto produktu Tip PPK 6/2009.


Česky co nejlépe

Brněnskou firmu Lingea si většinou spojujeme s jejími úspěšnými elektronickými i knižními cizojazyčnými slovníky, ale její nabídka obsahuje i nástroje pro podporu správné češtiny. Dnes vám představíme titul z edice Správně česky, a to Slovník českých synonym a antonym.

Při psaní textů se často dostáváme do situace, kdy některé slovo opakujeme častěji, než je zdrávo. Abychom se takových situací vyvarovali, je dobré na vhodných místech opakující se slova nahradit jejich synonymy – slovy, která mají stejný nebo obdobný význam. Jejich vyhledání usnadní představovaný Slovník českých synonym a antonym. Jednotlivá hesla jsou ve slovníku samozřejmě řazena abecedně, jsou barevně zvýrazněna a jejich vysvětlení je vhodně graficky rozlišeno. Ve výkladu hesla následují jeho synonyma, a pokud existují, i antonyma (slova opačného významu). Do slovníku jsou zařazena nejen běžná spisovná slova, ale také mnoho výrazů odborných, slangových, a dokonce i vulgárních.

Pokud text tvoříte přímo na počítači, potom knižní podobu slovníku efektivněji zastoupí jeho elektronická verze. Práce je pak pro uživatele nejen mnohem pohodlnější, ale i důkladnější. Elektronický slovník českých synonym a antonym má proti knižní podobě téměř dvojnásobný rozsah. Praktické využití slovníku snad ani nemůže být jednodušší – díky zabudované funkci mouse-over se u každého slova, na které v textu ukážete myší, ihned zobrazí synonyma, popř. antonyma. Váš text tak může být mnohem poutavější.

Slovník českých synonym a antonym je velmi praktickým pomocníkem při jakékoliv práci s českým jazykem. Pro práci s texty na počítači doporučujeme zejména elektronickou podobu slovníku.


Šifrování souborů, složek a médií

Šifrovat můžete libovolné soubory a složky uložené ve vašem počítači nebo na přenosném paměťovém médiu. Šifrování se vyplatí všude tam, kde k datům může získat fyzický přístup nepovolaná osoba. Zejména doporučujeme šifrovat obsah flash disků nebo třeba obsah pevných disků v noteboocích. Riziko, že se dostanou do nepovolaných rukou, je zde opravdu vysoké. Taková ochrana odradí zvědavého kolegu a minimalizuje škody při odcizení zařízení. Sice přijdete třeba o svůj notebook, ale o uložená citlivá data se nemusíte bát – bez znalosti hesla se k nim díky zašifrování nemůže nikdo dostat.

Špičkový šifrovací nástroj představuje bezplatná utilita TrueCrypt, jejíž výčet funkcí je obdivuhodný. Například dokáže na USB flash disku vytvořit skrytý virtuální diskový oddíl – ten není bez zadání hesla ani vidět, natož aby k němu bylo možné přistupovat. Nedůležitá data můžete mít v nezašifrované části a citlivá data naopak dobře schována a ochráněna heslem.

Samozřejmě ale můžete zašifrovat celou jednotku, ať už jde o přenosný pevný disk, USB flash disk, či dokonce o systémový pevný disk, na kterém jsou nainstalována MS Windows. To se hodí zejména u notebooku, když před spuštěním operačního systému je nejdříve nutné zadat heslo. K obsahu takto šifrovaného disku se bez hesla nikdo nedostane, ani když disk připojí k jinému počítači.

TrueCrypt má také připraveny nástroje pro extrémní situace, v nichž můžete být silou donuceni k vyzrazení hesla. Ve skutečnosti se však takový útočník dostane jen k bezcenným (resp. podstrčeným) datům a vaše skutečná tajemství mu zůstanou nadále velmi dobře skryta. Může jít o citlivé soubory (např. na USB flash disku) nebo o celou instalaci operačního systému (i s dalšími programy a soubory), což se hodí třeba u notebooků.

TrueCrypt uspokojí i toho největšího paranoika.  Ale pamatujte, že sebelepší šifrování a eventuální nástrahy pro „nenechavce“ nejsou k ničemu, pokud je vaše heslo snadno uhodnutelné. Snad není nutné zdůrazňovat, že heslo zapsané na papírku v peněžence nebo na štítku přilepeném k monitoru nemá smysl. Pak je totiž šifrování skutečně ztráta času.


Mapy.cz: nejen mapa České republiky

Nejširší paletu funkcí z původních českých služeb poskytují Mapy.cz (www.mapy.cz) na portálu Seznam.cz, které nabízejí mapy Evropy, ovšem s důrazem na Českou republiku. Jednoduše můžete vyhledat konkrétní adresu, ulici, město nebo sídlo či provozovnu nějaké firmy. Na mapě jsou zakresleny zastávky hromadné dopravy, parkoviště, čerpací stanice, bankomaty, hotely, restaurace, lékárny, nemocnice, divadla, kina a podobně. I ty lze vyhledávat nebo si je můžete dohledat v okolí vybrané adresy.

K dispozici jsou praktické nástroje, např. nástroj pro měření vzdálenosti vzdušnou čarou, podrobný plánovač tras a nástroj, který dokáže zjistit GPS souřadnice daného objektu či dané adresy. Motoristé jistě ocení volitelné zobrazení dopravních omezení. Na mapě si lze také nechat ukázat aktuální počasí v dané lokalitě.

Kromě základní mapy je k dispozici také mapa složená z leteckých snímků a mapa turistická. Na ní jsou zakresleny nejrůznější objekty turistického zájmu (mj. hrady, zámky, kostely) a u některých z nich lze zobrazit podrobnější informace či fotografie. Na turistické mapě jsou zakresleny také cyklotrasy a turistické stezky. Zajímavostí je historická mapa z let 1836 až 1852.


Pando: až 1 GB dat s využitím e-mailu

Zajímavou alternativu k posílání objemných souborů e-mailem nabízí služba Pando (www.pando.com), která umožňuje poslat e-mailem až 1 GB dat. Stačí si nainstalovat jednoduchý program: Jeho pomocí pak vyberete soubory k odeslání a zadáte e-mailovou adresu adresáta a e-mailovou adresu odesilatele, tedy svoji adresu (eventuálně můžete doplnit vzkaz pro adresáta). Vybrané soubory se potom začnou z vašeho počítače nahrávat do internetového úložiště služby.

Adresát pak automaticky obdrží z vaší e-mailové adresy zprávu (včetně vašeho případného vzkazu), ve které bude upozorněn, že jste mu prostřednictvím služby Pando právě poslali nějaká data. Pokud adresát program Pando ještě nepoužívá, může si ho prostřednictvím odkazu v informačním e-mailu stáhnout a nainstalovat.

Soubory, které jste mu chtěli poslat, si pak už velmi snadno může vyzvednout tak, že otevře malý soubor přiložený k informačnímu e-mailu. Tento soubor pak prostřednictvím klienta služby Pando zahájí stahování dat na pevný disk. Jedinou nevýhodou je, že celá služba i její program komunikují s uživateli výhradně v angličtině. Jinak je ale Pando opravdu vynikající pro výměnu souborů mezi dvěma uživateli.

Přesto však doporučujeme před odesláním souborů dohodnout se s adresátem, aby nedošlo k nedorozumění. Informační e-mail může být vzhledem k množství odkazů a anglickému textu mylně chápán jako nevyžádaná reklama, či dokonce jako pokus o zavirování počítače. Je proto lepší, aby se adresát z informačního e-mailu  nevylekal.

Tvorba www stránek