Cesta: Tipy PPK / Ocenění TIP PPK 11/2009


Panasonic SDR-S26

Panasonic SDR-S26, který za dobrou cenu nabízí největší rozsah zoomu (až 70násobné přiblížení), optickou stabilizaci a použití filtrů a který zaznamenává video na nejrozšířenější paměťové karty SD/SDHC.

Model S26 se vyrábí v černém, červeném, modrém nebo zlatém provedení, doplněném o černé a chromované části. V přední části je objektiv a stereomikrofon. Nahoře najdete páčku pro ovládání zoomu, tlačítko Web mode a tlačítko pro zapnutí inteligentní automatiky, která detekuje scénu a podle ní přizpůsobuje zvolený režim, včetně automatické detekce tváří. Vzadu je kruhový volič režimů, který nabízí prohlížení fotografií, fotografování, přehrávání videa, záznam videa a vypnutí kamery. Uprostřed něj je tlačítko, jímž se zapíná záznam nebo zahajuje fotografování. Nad voličem je dioda, signalizující nabíjení, pod voličem režimů je kryt konektorů pro audio/video a pro napájení. Vespod je kovový stativový závit a kryt, pod kterým je schován akumulátor. Napravo je páčka pro zasunutí krytky objektivu a dále krytka konektoru USB. Nalevo je vyklápěcí displej a pod ním krytka slotu paměťových karet, reproduktor a tři tlačítka: pro vymazání záběrů, pro přepínání mezi automatickým a ručním ostřením a pro aktivaci/deaktivaci optického stabilizátoru. Ruční zaostřování se provádí joystickem, který se nachází nalevo od displeje. Joystick nastavuje snímání scény i pohyb v menu, do kterého se vstupuje stejnojmenným tlačítkem pod joystickem.

Česky podle pravidel

 

Český jazyk se stále vyvíjí a mění se i jeho pravidla. Jak jste na tom se znalostí aktuální podoby spisovné češtiny a jejím užíváním vy? Vhodnou „aktualizační“ pomůckou mohou být Pravidla českého pravopisu z nakladatelství Lingea.

 

Kniha

Představovaná Pravidla českého pravopisu jsou se svými 65 000 aktuálními hesly nejpodrobnější příručkou tohoto typu na trhu. První, co vás na jejich tištěné podobě zaujme, je jejich mohutnost – přestože je kniha tištěna na celkem tenkém papíře, je úctyhodných devět set stran na její tloušťce znát. Druhou skutečností, která vás po otevření knihy překvapí, je netradiční zobrazení hesel slovníku. Jsou totiž zobrazena po slabikách, a hned tedy vidíte, jak je v případě potřeby správně dělit. Nejen zobrazení hesel a jejich významu, ale i grafická podoba knihy jsou vedeny snahou nabídnout uživateli přehlednou formou maximum informací. Proto je užitečné věnovat pozornost úvodním stránkám, kde se o organizaci knihy dozvíte vše potřebné.

Obsah knihy je členěn do tří hlavních částí, tedy na Pravidla pravopisu (130 stran), Pravopisný slovník (700 stran) a Přílohy. První část popisuje v 17 kapitolách hlavní zásady pravopisných pravidel, včetně výslovnosti, shody psaní i/y, volby s/z, používání velkých písmen, interpunkce, zkratek, přejatých slov, výslovnosti cizích jmen apod. Druhá část nabízí kromě jednotlivých hesel a jejich podrobného tvaroslovného vysvětlení i vložené rámečky, ve kterých jsou doplňující informace. Přílohy obsahují např. slovník zkratek, přehled antických jmen, přehled hudební terminologie a zvláštnosti skloňování.

Přiložený CD-ROM

Počítače dnes neslouží prioritně k počítání, ale k obecnější práci s informacemi, a proto textové editory patří mezi nejčastěji používané aplikace. Jejich součástí jsou standardně tzv. korektory pravopisu, které pomáhají hlídat správnou češtinu. I když jsou korektory velmi účinnými a významnými pomocníky, stoprocentní gramatickou a stylistickou správnost psaného textu nezaručí. Občas je potřeba si správnou podobu sporného místa textu ověřit pomocí Pravidel. Proto je chvályhodné, že kromě tištěné verze Pravidel českého pravopisu nabízí nakladatelství Lingea uživatelům i jejich elektronickou verzi, která usnadní využití obsahu této publikace přímo při práci na počítači. Nainstalovaná pravidla tak můžete mít kdykoliv „po ruce“. Kromě obsahu shodného s knihou nabízí elektronická podoba i funkci fulltextového vyhledávání v gramatické části Pravidel.

Závěrem

I když jsou Pravidla českého pravopisu z nakladatelství Lingea určena zejména studentům, učitelům, redaktorům apod., budou určitě i vhodnou pomůckou pro širokou veřejnost a pro každého, kdo chce český jazyk aktivně používat tak, jak se má.

 

Tvorba www stránek