Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle rubrik / Základní pojmy / hypertext


hypertext

Hypertext je skupina dokumentů, které jsou propojeny křížovými odkazy, tzn. odkazy, které vedou na jiné místo dokumentu nebo na určité místo dokumentu souvisejícího. Křížové odkazy se také označují jen jako odkazy; z angličtiny bylo převzato označení hyperlink nebo link. Kliknutím na odkaz (obvykle podtržený text) se přejde na odpovídající místo v dokumentu nebo se načte jiný dokument.
Tvorba www stránek