Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle rubrik / Základní pojmy / exportovat


exportovat

Pod pojmem export , exportovat rozumíme uložení souboru ve formátu určeném pro program jiného typu nebo jiného výrobce. Ve většině případů je pro export vyhrazen samostatný příkaz, někdy je však schován v příkazu Uložit jako… (v roletovéme menu Uložit jako typ vyberete jiný formát souboru). Opakem exportu je import.

Tvorba www stránek