Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle rubrik / Internet a sítě / databáze


databáze

Soubor určitým způsobem organizovaných údajů neboli dat, někdy označovaný jako databanka. Databáze se obvykle skládají z jedné nebo více databázových tabulek. Databázové tabulky mají pevnou strukturu; jejich sloupce odpovídají typu uložených údajů (nazývají se také pole databáze) a řádky pak odpovídají jednotlivým záznamům databáze. Databáze můžete najít například v nemocnicích, kde se v nich evidují pacienti, nebo v bankách, kde se do nich zaznamenávají bankovní operace.

Tvorba www stránek