Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle rubrik / Internet a sítě / b/s, bps


b/s, bps

Jednotka přenosové rychlosti; vychází z anglického termínu bits per second. Znamená bity za sekundu, tj. vyjadřuje rychlost, s jakou jsou přenášena data na/z internetu, mezi dvěma počítači a podobně. Protože je tato jednotka velmi malá, existují také její násobky – kilobity za sekundu (kb/s, kbps; 1 kb/s = 1 000 b/s), megabity za sekundu (Mb/s, Mbps; 1 Mb/s = 1 000 000 b/s) a gigabity za sekundu (Gb/s, Gbps; 1 Gb/s = 1 000 000 000 b/s) . Velikosti souborů (disků...) se však vyjadřují v bajtech a ne v bitech. Proto se lze setkat i s rychlostí udávanou v bajtech za sekundu (B/s) a příslušných násobcích (kB/s, MB/s...). Převodní vztah je potom stejný jako v případě bajty vs. bitym, tedy 1 B/s = 8 b/s.

Tvorba www stránek