Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle rubrik / Hardware / HD


HD

Zkratka HD zpravidla vychází z anglického termínu High Definition a označuje vysoké (velké, kvalitní) rozlišení. Nejedná se o žádnou konkrétní hodnotu, záleží na souvislostech (čeho je to rozlišení) a čase (v běhu času se mění nároky na to, co může být označeno jako „vysoké“).

Tvorba www stránek