Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle počátečního písmene / V / vektorová grafika


vektorová grafika

Vektorová grafika je jedním ze způsobů ukládání grafických dat do počítače. Na rozdíl od druhého principu, grafiky bitmapové, která ukládá data po jednotlivých bodech, grafika vektorová pracuje s daty v celých, matematicky popsatelných objektech – např. s obdélníky, elipsami, spirálami aj. Výsledné soubory jsou objemově menší, s jednotlivými objekty v obrázku lze snadno (odděleně) pracovat a celý obrázek lze libovolně zmenšovat i zvětšovat bez ztráty kvality (!). Ne všechno lze však matematicky definovatelnými objekty popsat.

Tvorba www stránek