Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle počátečního písmene / R / rozbočovač


rozbočovač

Zařízení propojující jednotlivé části počítačové sítě. Jedná se o méně dokonalou, tj. pomalejší a méně bezpečnou, variantu zařízení známého jako přepínač.

Obecněji se pod termínem rozbočovač chápe zařízení, které rozděluje kapacitu jednoho rozhraní (kabelu) na více částí. Například k připojení více USB zařízení do jedné USB zásuvky lze použít tzv. USB rozbočovač.

Tvorba www stránek