Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle počátečního písmene / R / RAM


RAM

RAM je zkratkou z anglického termínu Random-Access Memory, česky „paměť s náhodným (libovolným) přístupem“. Znamená to, že lze okamžitě přistupit do libovolné části paměti. Dnes jsou typu RAM prakticky všechny běžně používané paměti a paměťová média, ale dříve tomu tak nebylo (například u magnetických pásků). Termín „paměť RAM“ se též přeneseně používá pro operační paměť počítače, neboť ta jako první začala principu RAM využívat. Toto označení však není úplně přesné, neboť „paměť RAM“ jsou principielně i pevné disky, paměťové karty, optická média aj.

Tvorba www stránek