Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle počátečního písmene / M / MHz


MHz

Hertz (Hz) je jednotkou frekvence, vyjadřuje počet opakování události za určitý čas. Ve výpočetní technice je tímto časem zpravidla jedna sekunda a událostí takt (zjednodušeně řečeno primitivní úkon hardwaru). Pomocí jednotky Hz tedy vyjadřujeme rychlost zařízení (například procesoru). A protože dnešní výpočetní technika je již velmi rychlá, používáme násobky základní jednotky – miliony Hz neboli megahertze (MHz; 1 MHz = 1 000 000 Hz), resp. milardy Hz neboli gigahertze (GHz, 1 GHz = 1 000 000 000 Hz).

Tvorba www stránek