Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle počátečního písmene / H / HTML


HTML

Při rozvoji internetu, resp. služby World Wide Web, bylo potřeba najít jednoduchý způsob konstrukce hypertextových dokumentů, který by byl nezávislý na operačním systému a typu počítače. Pro WWW stránky byl zvolen standard HTML, což je zkratka z anglického HyperText Markup Languague. Základem HTML je obyčejný text, do něhož jsou vloženy formátovací značky uzavřené v lomených závorkách (znaky <>). HTML soubory mají standardně příponu .htm nebo .html.
Tvorba www stránek