Cesta: Slovníček / Vyhledávání podle počátečního písmene / D / digitální


digitální

Číslicový. Digitální veličina, narozdíl od analogové, může nabývat jen určitých hodnot. Počítačová data jsou vždy digitální – je to řada jedniček a nul, protože počítač rozezná jen hodnoty „zapnuto – vypnuto“ (resp. „0 – 1“, „ano – ne“). Žádná hodnota mezi těmito dvěma stavy pro něj neexistuje.

Tvorba www stránek