asymetrické připojení

Připojení, u nějž je rychlost downloaduuploadu rozdílná. Typickým zástupcem je například připojení typu ADSL.