ASCII

Zkratka pro americký standardní kód pro výměnu informací (American Standard Code for Information Interchange). Tzv. tabulka ASCII-znaků přiřazuje každému znaku (písmenu) určitý číselný kód. Původně se používala tzv. 7bitová tabulka, ve které nebylo místo pro znaky s diakritikou (háčky, čárky apod.). Později se začaly používat rozšířené tabulky, v jejichž horní části byly vždy speciální národní znaky s diakritikou. Takových tabulek bylo sestaveno několik a říká se jim kódové stránky (kódování) nebo také znakové sady.