archivační program

Program se schopností komprimovat (vytvářet archivy) – více informací u pojmu komprese, komprimace.