archiv

Zkomprimovaný soubor – více informací u pojmu komprese, komprimace.