analogový

Jako analogové jsou označovány údaje, které mohou nabývat souvislé (spojité) řady hodnot. Takovou spojitou veličinou může být např. délka. V některých případech mohou údaje nabývat jen určité hodnoty (například při řazení rychlostí v automobilu můžeme zařadit jen jedničku nebo dvojku – mezi tím však nic neexistuje). Takové údaje nazýváme digitální. Výpočetní technika nedokáže přímo zpracovávat analogové údaje, a proto se k jejich převodu na hodnoty digitální používá A/D převodník.