adresářová cesta

Ke každému uloženému souboru existuje příslušná adresářová cesta, která popisuje jeho polohu ve stromové struktuře adresářů. Jméno souboru včetně adresářové cesty se někdy označuje jako plné jméno souboru. Plné jméno souboru začíná označením diskové jednotky a jednotlivé adresáře jsou odděleny zpětným lomítkem, např.: „C:\DATA\TEXTY\ZIVOTOPIS.DOC“.