adresář

Rozčleněním obsahu paměťového média do adresářů se zajistí potřebný přehled. V každém adresáři mohou být uloženy programydatové soubory a je v něm možno vytvořit další podadresáře (adresáře mohou tvořit tzv. stromovou strukturu). Pokud bychom si disk představili jako skříň na data, adresáře budou představovat jednotlivé zásuvky, které mohou být dále rozděleny přepážkami (podadresáře).