administrátor

Člověk, který má na starost správu serveru. Obvykle však o každý server pečuje více administrátorů najednou. Každý má pak na starost jeho určitou část – tj. hardware, software, správu databází, pomoc uživatelům a další. Obecně termínem administrátor označuje též člověka s vysokými právy v nějakém systému/programu.