vektorová grafika

Vektorová grafika je jedním ze způsobů ukládání grafických dat do počítače. Na rozdíl od druhého principu, grafiky bitmapové, která ukládá data po jednotlivých bodech, grafika vektorová pracuje s daty v celých, matematicky popsatelných objektech – např. s obdélníky, elipsami, spirálami aj. Výsledné soubory jsou objemově menší, s jednotlivými objekty v obrázku lze snadno (odděleně) pracovat a celý obrázek lze libovolně zmenšovat i zvětšovat bez ztráty kvality (!). Ne všechno lze však matematicky definovatelnými objekty popsat.