Student/Teacher

Slova „student“ a „teacher“ jsou anglické výrazy, který obecně znamenají „žák, student“ a „učitel“. Vyskytují-li se tato slova v názvu programu, obvykle jde o odkaz na zvláštní licenční ujednání – uživatel takového programu musí být žákem/studentem nebo učitelem, přičemž nezřídka je vyžadováno doložení tohoto faktu nějakým potvrzením či uznávaným průkazem (např. ISIC/ITIC).