soubor

Soubor je základní datovou jednotkou, kterou je možno samostatně zpřístupnit. Soubor představuje posloupnost bajtů uloženou na paměťovém médiu pod jménem, které jí přiřadil uživatel nebo software.