shareware

Pojmem shareware označujeme ty programy, které se mohou volně distribuovat a které si každý může zdarma vyzkoušet. Pro dlouhodobější používání je však třeba splnit podmínky licenčního ujednání a autorovi zpravidla nějakým způsobem zaplatit. (Nemusí však vždy jít o peníze.)

Z výše uvedeného vyplývá, že pojem shareware vlastně nevymezuje žádnou konkrétní licenci. Je tomu skutečně tak, často ho chápeme spíše jako kategorii, která se dále člení na konkrétní případy. Kupříkladu i programy typu demo a trial spadají také do kategorie sharewaru. V těchto případech se tvůrci platí skutečně penězi.

Dalším typickým představitelem sharewaru je licence typu adware, následují programy vyžadující registraci s dobrovolným příspěvkem, resp. dobrovolný příspěvek samotný (tzv. donationware), a dokonce se můžete setkat i se softwarem, který registraci sice neustále vyžaduje, avšak který lze bez problémů v plné funkčnosti používat i bez ní (tzv. plnohodnotný shareware).