rozhraní

Do sebe zapadající zásuvky a zástrčky sloužící k propojení různých částí počítače.  Něco jako „zásuvky a zástrčky“ mohou mít však také programy – i v tomto případě slouží rozhraní k propojení různých částí, zpravidla k doplnění nějaké funkce do „mateřského“ programu nebo ke komunikaci dvou programů (stejného programu na různých počítačích).