read only

Anglický termín označující data určená pouze ke čtení, tedy taková, která nelze editovat, měnit ani mazat. Tento termín je často reprezentován zkratkou RO, respektive ROM.  • .
  • .