proporcionální písmo

Písmo, jehož znaky mají různou šířku (úměrnou velikosti znaku). Opakem je písmo neproporcionální.