Personal

Slovo „personal“ je anglický výraz, který obecně znamená „osobní“. Vyskytuje-li se toto slovo v názvu programu, obvykle jde o odkaz na zvláštní licenční ujednání (viz pojem freeware).