paměťové médium

Zařízení, na nějž jsou ukládána data.