neproporcionální písmo

Písmo, jehož všechny znaky mají stejnou šířku. Podobně jako u psacího stroje. Opakem je písmo proporcionální.