licence

Licence (liceční ujednání) je „dohoda“ mezi autorem programu a uživatelem. Jinými slovy licence upravuje podmínky, za kterých lze program používat. 

Související pojmy