Cesta: Poradna / Vypálené DVD nelze přehrát


V Neru vypálím na DVD několik filmů, ale nepřehrají se mi na DVD přehrávači. Čím to může být?

Z popisu usuzuji, že na DVD vypalujete filmy v nějakém komprimovaném formátu (zřejmě DivX), nikoliv ve formátu Video DVD. Pak se samozřejmě nabízí otázka, jestli váš DVD přehrávač formát DivX vůbec podporuje, a pokud ano, zda nevyžaduje nějakou speciální podobu média. Například by mohl chtít, aby filmy byly přímo v kořenu, nikoliv v žádném podadresáři média. Bohužel bez podrobnějšího popisu, jak máte filmy vypáleny a jaký přehrávač používáte, nelze odpovědět konkrétněji.

Tvorba www stránek