Cesta: Poradna / Software / Různé verze a aktualizace / Vyplatí se instalovat o trochu novější verzi programu?


Z dřívější nabídky audioeditorů na  PPK CD  jsem si vybral  program  Audacity – tehdy šlo o verzi  1.2.3. V čísle 17/2007 je však na přiloženém CD prezentován editor Audacity 1.2.6. Moje dotazy jsou dva: 1. Jaké jsou podstatné nové funkce verze 1.2.6, které by mě přiměly instalovat tuto novou – poslední verzi? 2.  Je potřeba provést předem odinstalaci stávající (původní) verze?

Na tento dotaz mohu odpovědět dosti obecně. Princip číslování verzí programů má totiž jistou logiku. Pokud je rozdílnost verzí v rámci určitých programů velmi malá (v tomto případě o +0.0.3), nelze očekávat, že se v programu změnilo něco, co by běžný uživatel postřehl. K vydávání takovýchto verzí vede vývojáře to, že po vypuštění programu mezi uživatele se obvykle objeví množství chyb, které autoři nemohli odhalit. (Každý počítač je totiž unikátní a mohou se na něm objevit chyby nebo problémy, které nelze jinde nasimulovat.) Verze rozdílné např. o „setinu“ či o „tisícinu“ (např. Firefox 2.0.0.6 vs. Firefox 2.0.0.7), pak právě takovéto problémy opravují. Můžeme tedy říci, že pokud se program nezměnil alespoň o „desetinu" (např. z verze 1.0 na 1.1), nelze očekávat žádné viditelné změny. Nové funkce pak obvykle přicházejí až s dalšími verzemi téhož programu (např. když se verze 1.89 změní na 2.00).

Mám-li však odpovědět vyčerpávajícím způsobem, je třeba dodat, že přestože rozdílnost verzí není vysoká, je vhodné mít na počítači vždy tu nejaktuálnější. Vyplatí se to zejména u programů, které komunikují přes internet. To sice není věc programu Audacity, ale  musím na tuto skutečnost upozornit, neboť to je otázka bezpečnosti. I nepatrně novější verze může opravovat zásadní bezpečnostní chybu!

Instalace nové verze programu přes verzi starou: Pokud tak není výslovně uvedeno, není potřeba starší verzi odinstalovat. Ve většině případů programům prosté přepsání novou verzí nevadí. A u těch programů, u nichž by to vadilo, je instalátor ve většině případů upraven tak, že vše potřebné provede automaticky.

Tvorba www stránek