Cesta: Poradna / Software / Instalace programů / Rozdíl mezi instalací a zkopírováním


Jaký je rozdíl mezi instalací programu a jeho zkopírováním? Myslel jsem si totiž, že ona instalace je uložení na pevný disk. Ale jak jsem si přečetl na PPK CD, uložení na pevný disk je ono zkopírování. Tak bych prosil o vysvětlení. A co je lepší – instalovat, nebo kopírovat?

Rozdíl mezi instalací a pouhým zkopírováním nemusí být žádný, ale zároveň může být velmi markantní – vše záleží na příslušném softwaru. Pro přehlednost si to můžeme rozdělit do tří základních skupin:

  • Software nevyžaduje speciální instalaci, stačí jej zkopírovat na disk. 
  • Software je vybaven instalačním programem a ten data potřebná k běhu zkopíruje na disk a vytvoří zástupce.
  • Software vyžaduje instalaci a ta pak data potřebná k běhu zkopíruje na disk, vytvoří zástupce a v operačním systému provede nastavení nutná k běhu programu.

U prvního případu pak není žádný rozdíl mezi instalací a zkopírováním – tím, že uživatel takový program zkopíroval na disk, jej vlastně zároveň nainstaloval. V druhém případě pak má instalace funkci pomocníka – není sice nutná, ale celý proces je při jejím použití jednodušší a výsledek lepší, než kdybychom program jen zkopírovali. V třetím případě je rozdíl zásadní – po instalaci bude program fungovat, po zkopírování nikoliv. Obecně lze říci, že pokud program umožňuje instalaci, je lepší jej instalovat než jen kopírovat. Kopírování můžete chápat jako součást instalace.

Tvorba www stránek