Cesta: Poradna / Přepínání mezi spuštěnými programy


Přepínání mezi spuštěnými programy

Mezi jednotlivými okny spuštěných programů (bez ohledu na to, zda jsou otevřena na ploše a jsou právě viditelná, nebo jsou skryta pod jinými okny, anebo jsou minimalizována) lze přepínat pomocí kombinace kláves Alt (musí to být klávesa Alt umístěná vlevo od mezerníku; ta vpravo od mezerníku se označuje také jako AltGr a má trochu jiný význam) a tabulátoru. Stiskněte a držte stisknutou klávesu Alt. Pak stiskněte tabulátor – otevře se dialogové okno s ikonami všech spuštěných oken programů. Opakovaným stiskem tabulátoru se postupně zvýrazní další ikony; jakmile se zvýrazní ikona požadovaného okna, klávesu Alt uvolněte. Požadované okno se otevře a přesune se do popředí a můžete v něm začít pracovat.

 

Tvorba www stránek