Cesta: Poradna / Pomalý internet a agregace


Mám připojen internet s přenosovou rychlostí 512 kb/s a agregací 1 : 20. Přenosová rychlost se však pohybuje okolo 38–50 kb/s, a jsou dokonce situace, kdy měření vůbec neproběhne. Nyní vlastní otázka: Když jsem si na to stěžoval (nahlásil poruchu), bylo mi sděleno, že je vše v pořádku, protože 512 : 20 = 25,6, což bohatě vyhovuje. Mají pravdu, anebo využívají jen mé nevědomosti?

Pravda je taková, že termínem „agregace“ se skutečně označuje počet uživatelů, kteří sdílí jedno připojení. Rychlost, na niž máte nárok, je tedy skutečně „maximální rychlost děleno agregací“. Potud je argument provozovatele skutečně oprávněný.

Avšak pokud je rychlost internetového připojení stále takto nízká, skutečně se nabízí úvahy o solventnosti provozovatele. Znamenalo by to totiž, že všichni ostatní uživatelé, s nimiž připojení sdílíte, by museli přípojku neustále zatěžovat. Museli by tedy neustále stahovat/nahrávat nějaká objemná data. Na sto procent nezatížíte přípojku žádným běžným úkonem – ani poslechem internetového rádia, ani občasným stažením instalačního souboru, a už vůbec ne stahováním e-mailů a prohlížením webových stránek. Navíc pokud by někdo takovýmto masivním způsobem přípojku zatěžoval, brzy by dosáhl svého datového limitu a byl by odpojen / byla by mu snížena rychlost připojení. (Právě proto se datové limity zavádí, aby bylo umožněno víceméně spravedlivé využití sdílené přípojky.) Dovolím si tedy tvrdit, že je statisticky nemožné, aby rychlost připojení byla dlouhodobě takto nízká kvůli agregaci. A z praxe mám ověřeno, že i na přípojkách s daleko vyšší agregací se tak skutečně neděje – obvykle se reálná rychlost připojení pohybuje cca na 60–80 % rychlosti udávané. Pokud tedy provozovatel bude trvat na své chabé výmluvě, doporučil bych vám změnu poskytovatele připojení.

Tvorba www stránek