Cesta: Poradna / Ověření dat v Excelu


Mám databázi v Excelu: ve sloupci A je množství, ve sloupci B je měrná jednotka. Jak nastavit ověření dat tak, aby nebylo možno zapsat množství, pokud chybí měrná jednotka? Nemyslím tím vyznačení pomocí podmíněného  formátování – tam to jasně jde. Zatím jsem to vyřešil pomocí skrytého pomocného sloupce, kde je logická hodnota „PRAVDA“ nebo „NEPRAVDA“ o měrné jednotce. Tuto hodnotu používám pro ověření sloupce množství. Ale myslím, že jistě existuje něco jednoduššího.

Máte pravdu, jde to. I když nevím, jestli nabízené řešení je opravdu jednodušší. Využijte funkci Ověření dat. Například ve cvičné tabulce má být v buňce B5 hodnota a v buňce C5 měrná jednotka. Když označíte buňku B5 a z nabídky Data vyberete příkaz Ověření…, otevře se dialogové okno. V něm na kartě Nastavení vyberte z rozbalovacího menu Povolit hodnotu Vlastní. Zobrazí se pole Vzorec a do něj zapište podmínku, při jejímž splnění má být zápis do buňky B5 povolen. Důležité je zrušit zaškrtnutí v políčku Přeskakovat prázdné buňky.

Pokud stačí, aby ve sloupci s měrnými jednotkami bylo zadáno cokoli, použijte funkci JE.PRÁZDNÉ, tedy vzorec =NE(JE.PRÁZDNÉ(C5)). (Je třeba použít negaci NE, jinak by ověření vyžadovalo naopak prázdnou buňku C5!)

Osobně bych však doporučil přímo určit, které měrné jednotky mají být do příslušného sloupce zadány, neboť lze očekávat, že jich bude konečný počet. K tomu využijte funkci NEBO, a to ve vzorci kupříkladu =NEBO(C5=“kg“;C5=“l“;C5=“m“). Ve vzorci jsou v uvozovkách hodnoty, které lze do tohoto sloupce zadat. Výsledkem takového vzorce je hodnota „PRAVDA“, je-li splněna alespoň jedna z podmínek uvedených v závorce a oddělených středníky. Těch může být v jedné závorce až 255.

Na zbývajících dvou kartách dialogového okna pak určete, co se má kdy zobrazit a co se má stát při pokusu o zadání neplatné hodnoty.

Tvorba www stránek