Cesta: Poradna / Operační systémy / Ikony a nástrojové lišty / Jak obnovit standardní systémové ikony


Když jsem odinstalovala ze svého počítače program Vistaicons, standardní ikony u místních disků se neobnovily. Nevíte, zda je lze obnovit bez nutnosti  přeinstalovat celý systém?

Ikony místních disků obnovit lze, ale není to postup zrovna triviální. Nejprve je potřeba zjistit umístění původní ikony. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolného zástupce na ploše a z otevřeného menu vyberte příkaz Vlastnosti. V otevřeném okně klikněte na kartě Zástupce na tlačítko Změnit ikonu. V dalším okně klikněte na tlačítko Procházet a na disku vyhledejte a otevřete soubor C:\Windows\system32\shell32.dll. V zobrazeném přehledu ikon je třeba spočítat pozici příslušné ikony. Začněte počítat od nuly (!) z levého horního rohu a postupujte nejprve po sloupci dolů – teprve pak se posuňte o sloupec doprava. Ve Windows XP Professional, ve kterých jsem postup zkoušel, má tedy nulu ikona neznámého souboru, čtyřku ikona otevřené složky a osmičku hledaná ikona pevného disku. (Pravděpodobně i v jiných systémech bude rozložení ikon stejné, ale raději si to spočítejte.)

Nyní je třeba systému vysvětlit, že má použít právě tuto ikonu. Z nabídky Start vyberte příkaz Spustit, do otevřeného okna zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK. Otevře se Editor registru – v jeho levé části vidíte stromovou strukturu registru. Zde postupně rozbalte „složky“ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrenTVersion\Explorer. Pokud se uvnitř poslední jmenované složky nachází „složka“ driveicons, opět ji rozbalte; pokud zde není, klikněte do pravé části okna pravým tlačítkem myši, zvolte příkaz Nový/Klíč  a vytvořte „složku“ právě se jménem driveicons. Dále uvnitř tohoto  klíče  je třeba obdobně rozbalit/vytvořit klíč s písmenem příslušné diskové jednotky (pro disk C:\, D pro disk D:\ a podobně) a uvnitř klíče s písmenem diskové jednotky rozbalit/vytvořit klíč DefaultIcon. Máte-li otevřen klíč DefaultIcon, v pravé části okna dvojitě klikněte na položku s názvem (Výchozí) a do kolonky Údaj hodnoty zadejte adresářovou cestu k ikoně. Ta bude začínat C:\Windows\system32\shell32.dll, dále bude čárka a číslo ikony, které jsem spočítal v úvodu. Tedy v případě, který jsem uvedl, to bude C:\Windows\system32\shell32.dll,8.  Nyní klikněte na tlačítko OK, uzavřete editor registru  a restartujte počítač. Po opětovném přihlášení bude mít disk správnou ikonu.


Pro ostatní čtenáře dodám, že postupem popisovaným v druhém odstavci lze dosadit adresářovou cestu k libovolné ikoně. Nemusíte použít ikony systémové, můžete použít i své vlastní. A pokud naopak stojíte o jiné systémové ikony, porozhlédněte se ještě ve složce C:\Windows\system32\. Za pozornost stojí zejména tyto soubory: compstui.dll (99 ikon), comres.dll (38 ikon), cryptui.dll (20 ikon), csc.dll (22 ikon), dsuiext.dll (35 ikon), explorer.exe (18 ikon), iexplore.exe (23 ikon), inetcpl.cpl (34 ikon), inetcpl.dll (14 ikon), mmcndmgr.dll (129 ikon), mmsys.cpl (40 ikon), moricons.dll (140 ikon), netshell.dll (157 ikon), ntbackup.exe (26 ikon), pfmgr.dll (38 ikon), progman.exe (48 ikon), setupapi.dll (37 ikon), SHDOCVW.DLL (35 ikon), stobject.dll (31 ikon), wiashext.dll (23 ikon), wmploc.dll (60 ikon), xpsp2res.dll (19 ikon).

Tvorba www stránek