Cesta: Poradna / Nefunguje mi mikrofon


Mám problém s připojením sluchátek s mikrofonem – já člověka na druhé straně slyším, ale on mě ne. Může to být tím, že oba používáme jiný operační systém?

Rozdílným operačním systémem problém způsoben určitě není. Pravděpodobně máte špatně připojen konektor mikrofonu (obvykle má růžovou barvu a patří do zdířky stejné barvy), nebo máte špatně nainstalovánu zvukovou kartu, takže zdířka pro mikrofon není funkční.

Problém může být i ve ztlumení vstupu z mikrofonu na minimum, eventuálně v jeho úplném potlačení: příslušené ovládací okno zobrazíte, když z nabídky Start vyberete možnost Ovládací panely, v otevřeném okně zvolíte možnost Zvuky a zvuková zařízení a na kartě Hlasitost v rámečku Hlasitost zařízení kliknete na tlačítko Upřesnit. Zobrazí se okno Ovládání hlasitosti: zde nesmí být posuvník v kolonce Mikrofon úplně dole a také nesmí být v této kolonce zatržena možnost Ztlumit. Pokud kolonka Mikrofon není zobrazena, z menu Možnosti vyberte příkaz Vlastnosti a v rámečku Zobrazit tyto ovladače hlasitosti označte položku Mikrofon.

Tvorba www stránek