Cesta: Poradna / Kapacita DVD je menší, než se udává


Proč mi u DVD média s kapacitou 4,7 GB vypalovací program hlásí nedostatek místa, když na něj chci vypálit asi jen 4,6 GB dat?

Problém spočívá v tom, že jednotky uváděné v počítači a jednotky uváděné jako kapacity médií nejsou velikostně shodné. Kapacita DVD se uvádí v GB (gigabajtech), avšak operační systémy Windows zobrazují kapacitu v GiB (gibibajtech), a navíc ji označují jako GB (gigabajty). Rozdíl spočívá v tom, že 1 GiB má ve skutečnosti 1 073 741 824 B (bajtů), zatímco 1 GB má rovných 1 000 000 000 B. Na médium s udávanou kapacitou 4,7 GB se tedy vejde jen asi 4,38 GiB.

Pro úplnost bych dodal, že tento problém vznikl kvůli tomu, že počítač pracuje s čísly ve dvojkové soustavě (přestože obvyklá je soustava desítková, a proto se v ní udávají veškerá čísla – i ta dvojková, s nimiž pracují počítače). Dvojková a desítková soustava však má příslušné násobky rozdílné. Zatímco u desítkové je celé číslo 1000, u dvojkové je to (desítkově) 1024. A s každým násobkem tento rozdíl vzrůstá.
  • .
  • .

Tvorba www stránek