Cesta: Poradna / Kancelářské programy / Posunutí číslování stránek ve Wordu


Jak ve Wordu zajistit, aby číslování stránek začínalo dejme tomu až od strany 5?

MS Word může číslovat stránky v rámci oddílu. Není-li dokument rozdělen na oddíly, číslují se stránky od začátku. Chcete-li začít s číslováním od páté stránky, pak na konec čtvrté stránky vložte konec oddílu. Z nabídky Vložit vyberte příkaz Konec a v dialogovém okně vyberte z části Typ konců oddílu položku Na další stránce.

Přejděte do editace záhlaví a zápatí: Z nabídky Zobrazit vyberte příkaz Záhlaví a zápatí. Na libovolné stránce nově vytvořeného oddílu klikněte do zápatí stránky. Při zahájení editace záhlaví/zápatí Word zobrazil panel Záhlaví a zápatí. Na tomto panelu je pravděpodobně aktivní (zamáčknutý) nástroj Odkaz na předchozí. Je-li nástroj zamáčknutý (má oranžové pozadí), kliknutím jej vypněte.

Nyní můžete vložit číslování stránek: Z nabídky Vložit vyberte příkaz Čísla stránek, a zobrazí se dialogové okno Čísla stránek. Kliknutím rozbalte seznam Zarovnání a vyberte buď položku Uvnitř, nebo položku Vně, podle toho, zda chcete mít čísla stránek na vnitřní, nebo na vnější části stránky. Aby bylo možné nastavit číslo první stránky, klikněte na tlačítko Formát. Zobrazí se dialogové okno Formát čísel stránek. V jeho dolní části v oddílu Číslování stránek označte položku Začít od a do editačního pole napište číslo, které má být zobrazeno na první očíslované stránce, tedy číslo 5.

Tvorba www stránek