Cesta: Poradna / Kancelářské programy / Nechci vytvářet hypertextové odkazy


Když se ve Wordu zapíše internetová adresa, po stisku klávesy Enter se změní v hypertextový odkaz. Lze tuto funkci deaktivovat?

  • Word 2003: V menu Nástroje klikněte na volbu Možnosti automatických oprav a v zobrazeném okně přepněte na záložku Formátování. Zde zrušte označení možnosti Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy a okno uzavřete kliknutím na tlačítko OK.

  • Word 2007/2010: Na kartě Soubor klikněte na volbu Možnosti (ve Wordu 2007 stiskněte tlačítko Office a klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word). V otevřeném okně přepněte na kartu Kontrola pravopisu a mluvnice a zde stiskněte tlačítko Možnosti automatických oprav. V dalším okně zobrazte záložku Automatické úpravy formátu při psaní – zde zrušte označení možnosti Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy a okno uzavřete kliknutím na tlačítko OK.

Tvorba www stránek