Cesta: Poradna / Kancelářské programy / Jak spojit hudbu s prezentací (PowerPoint 2010)?


Ve starších verzích programu PowerPoint z MS Office bylo možné při vkládání hudby nebo videa nastavit velikost souboru určeného pro vložení do prezentace (jde o to, aby soubor kvůli své přílišné velikosti nezůstal na disku mimo prezentaci). Toto nastavení nemohu najít v Office 2010. Poradíte mi, kde je?

PowerPoint 2010 nabízí řadu novinek a jednou z nich je i to, že hudba/video se stanou součástí prezentace automaticky. Nemusíte tedy nastavovat žádnou hraniční velikost, hudba/video se vloží vždy.

Pokud by multimédia vkládaná do prezentace byla příliš veliká, existuje možnost je přímo v PowerPointu 2010 zkomprimovat. Klikněte na záložku Soubor, v levém sloupci na položku Informace a v pravé části okna na tlačítko Velikost a výkon multimédií. Vedle tlačítka se zobrazí doprovodný text a pod ním informace o celkové velikosti multimédií v prezentaci. Současně s tím se nápis na tlačítku změní na Komprimovat média. Po kliknutí se objeví nabídka s možnostmi stupně komprimace – stupeň komprimace je dán požadavkem na kvalitu. Vyberte požadovaný stupeň kvality, a PowerPoint zobrazí okno s průběhem komprimace. Po ukončení procesu komprimace okno zavřete.

Tvorba www stránek