Cesta: Poradna / Kancelářské programy / Formáty dokumentů / Převod naskenovaných dokumentů do PDF


Jaký můžete doporučit program na konverzi naskenovaných dokumentů (dopisy, faktury, účetní uzávěrky atd.) ve formátu JPG do formátu PDF?

Pro převod naskenovaných dokumentů (tedy obecně obrázků obsahujících nějaký text) do takových souborů, v nichž se text nevyskytuje jako bitmapový obrázek, ale jako text, který se dá zkopírovat pro využití v dalších aplikacích, případně i editovat, slouží takzvané programy OCR (zkratka z Optical Character Recognition – optické rozpoznávání znaků). Nějaký takový program je zpravidla přiložen ke skeneru nebo k multifunkční tiskárně. Programy OCR se prodávají také samostatně a existují i bezplatné programy. Vstupem programu OCR je buď dokument vložený do skeneru, nebo bitmapový obrázek (BMP, JPG, TIF apod.). Výstupem může být buď textový soubor (TXT), nebo dokument s textem a s obrázky (může jít o dokumenty DOC, RTF nebo i PDF), případně tabulka (XLS).

Mám-li některý OCR program doporučit, myslím, že docela dobře funguje program Readiris Pro, který dodává ke svým skenerům společnost HP. Jistě neprohloupíte ani tehdy, použijete-li program FineReader, ten jsem však osobně nezkoušel.

Musím však upozornit na to, že kvalita výsledného textu velmi závisí na kvalitě předlohy (na její čitelnosti). Vždy se v převedeném textu objeví menší nebo větší počet znaků, které program přečte špatně, nebo které nerozpozná vůbec. Něco se dá vyřešit přímo v programu OCR během převodu, zbytek je potřeba opravit při dodatečné kontrole a editaci převedeného dokumentu. Proto nedoporučuji ukládat dokument rovnou do formátu PDF, protože tento formát se velmi obtížně edituje (spíš bych měl napsat, že se editovat nedá – není totiž určen k editaci, ale naopak k tomu, aby dokument zůstal v té podobě, ve které byl publikován). Lepší je dokument uložit například ve formátu DOC nebo RTF, upravit jej v textovém editoru a do PDF uložit teprve výsledný dokument (některé textové editory to dokážou přímo, jako např. Writer, jindy budete muset využít nástroj určený k převodu dokumentů do PDF).

Tvorba www stránek