Cesta: Poradna / Jak zobrazit pracovní plochu Windows


Jak zobrazit pracovní plochu Windows

Pracovní plocha Windows bývá často zakryta otevřenými okny spuštěných programů. Potřebujete-li se dostat k objektům na ploše uloženým (například k zástupcům programů, dokumentů a složek), musíte nejdřív všechna otevřená okna buď zavřít, nebo minimalizovat. Je-li takových oken víc, je tato operace zdlouhavá i s využitím myši, natož bez ní. Existují však kombinace kláves, které dokážou rychle minimalizovat všechna okna naráz. Jsou to kombinace klávesy s logem Windows (Win) a klávesy D nebo M.

Stiskem kombinace Win+D nebo Win+M minimalizujete všechna otevřená okna a zobrazíte tak pracovní plochu. Budete-li potom chtít všechna okna opět otevřít do původní podoby, stisknete kombinaci kláves Win+Shift+M.

Máte-li po ruce funkční myš, vyhledejte nenápadné tlačítko Zobrazit plochu, které bývá zobrazeno na pravém kraji hlavního panelu, a klikněte na něj. Všechna otevřená okna se minimalizují. Po opětovném kliknutí na toto tlačítko se okna opět otevřou tak, jak byla na ploše zobrazena.

 

Tvorba www stránek