Cesta: Poradna / Jak spojit hudbu s prezentací (PowerPoint 2007)?


Vytvořím si prezentaci v PowerPointu s doprovodnou hudbou, která je uložena v počítači. Když ale prezentaci vypálím na CD ve formátu PPSX, hudba tam již není – je stále uložena jen v počítači. Jak uložit do prezentace hudbu, aby hrála i na CD?

PowerPoint přidává zvukový záznam jako součást prezentace v případě, že velikost souboru se zvukovou stopou je pod určitou hranicí. Je-li zvukový soubor větší, pak jej PowerPoint ponechá jako samostatný. Hranici velikosti ukládaného zvukového souboru je možné nastavit takto: Z nabídky tlačítka Office (kruhové tlačítko v levém horním rohu okna PowerPointu) vyberte položku Možnosti aplikace PowerPoint (tlačítko je v dolním okraji nabídky). Zobrazí se okno Možnosti aplikace PowerPoint a v levé části tohoto okna klikněte na položku Upřesnit. V pravé části následujícího okna vyhledejte nadpis Uložit (je třeba pomocí posuvníku zobrazit obsah spodní části okna) a v editačním poli Propojit zvuky se soubory většími než nastavte potřebnou velikost.

Tvorba www stránek