Cesta: Poradna / Jak spojit hudbu s prezentací (PowerPoint 2003)?


Jak mám vložit do prezentace v PowerPoint zvukový soubor tak, aby se vytvořil jediný .ppt (respektive .pps) soubor, v němž by byl „zakomponován“ i soubor zvukový? Potřeboval bych prezentaci přenášet jako celek mezi několika počítači a nezachovávat původní rozložení adresářů. Na internetu je takových souborů hodně.

PowerPoint přidává zvukový záznam jako součást prezentace v případě, že velikost souboru se zvukovou stopou je pod určitou hranicí. Je-li zvukový soubor větší, pak jej PowerPoint ponechá jako samostatný. Hranici velikosti zvukového souboru je možné nastavit takto: Z nabídky Nástroje vyberte příkaz Možnosti. V dialogovém okně Možnosti přejděte na kartu Obecné a v poli Propojit zvuky se soubory většími než nastavte potřebnou velikost. Nejvyšší hodnota, kterou lze nastavit, je 50 MB, tedy 50 000 kB.

Zvukovou nahrávku vložíte do prezentace tak, že z nabídky Vložit vyberete příkazy Video a zvuk a Zvuk ze souboru. V dialogovém okně příslušný soubor vyhledejte a do prezentace jej vložte.
  • .
  • .

Tvorba www stránek