Cesta: Poradna / Jak si nahrát telefonní hovory


Nahrajte si hovory

Nabízíme vám ávod na použití mobilní aplikace CellBOX, jejímž prostřednictvím lze pohodlně automaticky nahrávat hovory v telefonu s operačním systémem Android.

 

1 Hlavní obrazovka

Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní obrazovka s přehledem nahraných hovorů. Klepnutím na vybraný hovor zahájíte přehrávání nahrávky, klepnutím na velké bílé tlačítko REC zapnete či vypnete automatické nahrávání všech hovorů. V grafu pod tímto tlačítkem se zobrazuje počet hovorů nahraných v posledních dnech.

 

Nabídka nastavení

Klepnutím na tlačítko v levém horním rohu hlavní obrazovky (krok 1) otevřete nabídku nastavení aplikace. Prostřednictvím položek v této nabídce můžete mimo jiné zapnout nebo vypnout automatické nahrávání a zapnout funkci, která zahájí nahrávání, když telefonem zatřesete (Shake to record). Přístup k aplikaci lze ochránit heslem (kódem PIN).

 

Kvalita nahrávky

Klepnete-li v nabídce nastavení (krok 2) na ikonu zobrazenou vlevo vedle položky Automatické nahrávání, můžete nastavit formát nahrávaného zvuku (VAW nebo MP3) a jeho kvalitu a prostřednictvím položky Zdroj zvuku také to, zda se má ukládat jen váš hlas (voice_uplink), nebo jen hlas druhého účastníka hovoru (voice_downlink), anebo hlasy vás obou (voice_comm). Nejvhodnější kombinaci těchto nastavení je třeba vyzkoušet.

 

Co s kontaktem

Pod položkou Volajícího ID lze nastavit, zda se mají během hovoru a po jeho ukončení (resp. je-li hovor odmítnut nebo jde-li o zmeškaný hovor) zobrazit informace o volajícím a nabídka dalších akcí, například možnost uložit číslo do kontaktů (viz krok 6).

 

Během hovoru

V průběhu hovoru se v horní části displeje zobrazuje informace o volajícím a vpravo dole vypínač pro nahrávání. Je-li na vypínači zobrazeno červené kolečko, hovor se nenahrává a klepnutím na vypínač nahrávání spustíte. Je-li zde modrý čtvereček, nahrávání probíhá a klepnutím na vypínač nahrávání ukončíte.

 

Po ukončení

Po skončení hovoru se zobrazí nabídka akcí, které lze nyní provést. Klepnutím na příslušnou kulatou ikonu v horní řadě můžete na dané číslo znovu zavolat nebo odeslat SMS anebo toto číslo přidat do kontaktů (resp. příslušný kontakt upravit). Další tlačítka slouží k vymazání nahrávky, k jejímu přesunu do složky s oblíbenými položkami, k její úpravě (soubor s nahrávkou můžete přejmenovat a připsat k němu poznámku) a k jejímu sdílení (tlačítko Podíl). Klepnutím na tlačítko Hrát si nahrávku přehrajete.

 

Co se má nahrávat

Když na hlavní obrazovce klepnete na položku Filtr, můžete určit, které hovory se mají automaticky nahrávat. Na výběr jsou volby Všechny hovory, Kontakty (v seznamu svých kontaktů můžete označit ty, jejichž hovory nahrávány nebudou) a Neznámý (v tomto případě budou nahrávány všechny hovory s čísly, která nemáte v kontaktech, a hovory těch kontaktů, které v seznamu označíte).

 

Přehrávání

Během přehrávání zaznamenaného hovoru aplikace zobrazuje jeho celkovou délku a velikost souboru. Klepnutím na tlačítka s šipkami nebo na časovou osu můžete přeskočit na jiné místo nahrávky. Po kliknutí na červené tlačítko s křížkem se zobrazí tlačítka pro sdílení nahrávky, pro přepnutí na hlasitý odposlech, pro úpravu souboru s nahrávkou (viz krok 9), pro jeho přesun do složky s oblíbenými nahrávkami a pro jeho odstranění.

 

Upravit nahraný soubor

Po klepnutí na tlačítko Upravit (v kroku 6 nebo v kroku 8) se otevře dialogové okno, v němž můžete upravit název zvukového souboru s nahrávkou a připsat k nahrávce poznámku. Změny potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

 

10 Ukládání do cloudu

Položky v dolní části hlavní nabídky umožňují propojit aplikaci s internetovým úložištěm SpRecord, Dropbox nebo Disk Google. Po klepnutí na položku Odkaz na Disk Google můžete nastavit automatické ukládání nahrávek do svého úložného prostoru v rámci účtu u Googlu. (Jestliže nezapnete automatickou synchronizaci, můžete nahrávky ukládat jednotlivě.) Můžete také určit, že chcete ukládat pouze položky označené jako oblíbené, a to, že přenos těchto dat má probíhat jen tehdy, když bude telefon k internetu připojen prostřednictvím sítě Wi-Fi.

 

11 Ochrana heslem PIN

Po klepnutí na položku Ochrana pinů v hlavní nabídce můžete nastavit heslo (čtyřmístný PIN), kterým bude aplikace chráněna před neoprávněným použitím: Při každém spuštění aplikace bude nutno zadat vámi zvolený PIN. Ale pozor! K uloženým souborům (tedy k nahrávkám vašich hovorů) bude mít i nadále přístup každý, kdo se dostane k vašemu telefonu a odemkne jej.

 

12 Kde soubory najdete

Zvukové soubory s nahranými hovory najdete v paměťovém úložišti telefonu ve složce mycallbox. Jsou rozděleny do dvou složek: do složky allcalls se ukládají všechny nahrávky, do složky favorites se přesunou ty nahrávky, které označíte hvězdičkou jako oblíbené.

 

 

Tvorba www stránek